เปิดเป็นทางการ-1st-imt-gt-tourism-forum-ดัน

เปิดเป็นทางการ-1st-imt-gt-tourism-forum-ดัน

มาเลย์ อินโด ไทย ตบเท้าร่วมงานเสวนาความคืบหน้าการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ IMT-GT สาขาการท่องเที่ยว ผ่านเวที “1st IMT-GT Tourism Forum”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรีสอร์ตเวิล์ด ลังกาวี – กระทรวงท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมเสวนา “1st IMT-GT Tourism Forum” ระหว่างวั้นที่ 30 – 31 ตุลาคม 2561 เพื่อแถลงความคืบหน้าการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ IMT-GT สาขาการท่องเที่ยว พร้อม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี โดยมี H.E. Datum Rashidi Bin Hasbullah เลขาธิการกระทรวงท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย Mr. Ari Setyo Nughoro ผู้ช่วยผู้แทนรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซีย, นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตัวแทนประเทศไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากทั้ง 3 ประเทศเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

H.E. Datum Rashidi Bin Hasbullah เลขาธิการกระทรวงท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า การประชุม ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Breaking New Ground” เพื่อเน้นย้ำการกระชับความร่วมมือและปรับปรุงการทำงานร่วมกันของประเทศสมาชิก IMT-GT โดยใช้แนวทาง Public-Private-People-Partnership” ด้วยการสำรวจและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อจัดทำแพ็กเกจเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3 ประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ IMT-GT ต่อไป นอกจากนี้ภายในงานยังได้ร่วมแถลงถึงมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพการท่องเที่ยวของหัวเมืองต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดตลอดจนการน้ำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ร่วมกันอีกด้วย

ด้านประเทศมาเลเซียในฐานะประธานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว IMT-GT ประจำปี พ.ศ. 2560- 2562 ได้ประกาศความคืบหน้าการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ IMT-GT ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีรูปแบบเฉพาะ อาทิ IMT-GT เปอร์รานากันและเส้นทางธรรมชาติ, IMT-GT Livable Oldtowns, IMT-GT Geoparks (IMT-GT Admiral Cheng Ho Travel Expedition Route) ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานได้มีการเปิดตัวแพคแกจการท่องเที่ยว IMT-GT อย่างเป็นทางการในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแพคเกจที่พัฒนาขึ้นโดยตัวแทนการท่องเที่ยว 5 หน่วยงานในประเทศมาเลเซีย ที่มีเครือข่ายและความร่วมมือกับคู่สัญญาในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย และมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในภูมิภาค IMT-GT ทั้งรูปแบบของมรดกทางวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวรูปแบบผจญภัยเชิงนิเวศ (Eco Adventure) และ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) พร้อมจัดให้มีแพ็คเกจสุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทผู้พิการกันอีกด้วย

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมสัมมนาภายใต้หัวข้อ Connectivity “Connecting the Dots, Prospering IMT-GT”, หัวข้อ Product Development and Marketing: “Promoting IMT-GT as A Single Destination: Experience the Unique Charms and Hidden Gems of South East Asia” และหัวข้อ Tourism Trends and Outlook: “Strengthening Competitiveness through Digital Technology” จากเหล่ากูรู และผู้ประกอบการด้านทางท่องเที่ยว ของทั้ง 3 ประเทศ