เทศมนตรีเมืองพัทลุง แถลงข่าวการจัดงานแข่งโพน-ลากพระ จังหวัดพัทลุง

เทศมนตรีเมืองพัทลุง แถลงข่าวการจัดงานแข่งโพน-ลากพระ จังหวัดพัทลุง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีแข่งโพน – ลากพระ จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผอ.ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช นางธีรานุช จิตนุพงศ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559 ให้สื่อมวลชน และผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ได้ช่วยกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแข่งโพน – ลากพระ จังหวัดพัทลุง ที่ทางเทศบาลเมืองพัทลุง ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุงและหาดแสนสุขลำปำ