องคมนตรี เป็นประธานเปิดป้าย ถ้ำน้ำเขาเมืองชัยบุรี ถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งจังหวัดพัทลุง

องคมนตรี เป็นประธานเปิดป้าย ถ้ำน้ำเขาเมืองชัยบุรี ถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งจังหวัดพัทลุง

องคมนตรี เป็นประธานเปิดป้าย ถ้ำน้ำเขาเมืองชัยบุรี ถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานเปิดป้าย ถ้ำน้ำเขาชัยบุรี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยถ้ำนำชัยบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาชัยบุรี อยู่สูงขึ้นไปจากพื้นดิน 215 เมตร ซึ่งเป็นไหล่เขาที่สูงชัน ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างเป็นบันไดทางขึ้น 409 ขั้น มีศาลาจุดชมวิวระหว่างทางสามารถเห็น ทัศนียภาพของตำบลชัยบุรีที่สวยงาม ปากถ้ำน้ำชัยบุรี มีลักษณะปากทางเข้าขนาดเล็กกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ภายในมีถ้ำ 3 ชั้น ชั้นแรกมีขนาดกว้างไม่มากนัก ฤดูฝนมีน้ำขังตลอดเวลา ถ้ำที่ 2 เป็นถ้ำน้ำกว้าง ลึกประมาณ 16 เมตร น้ำใสสะอาดมาก เพดานถ้ำมีหินงงอกหินย้อยสวยงามแปลกตา ส่วนชั้น 3 เป็นห้องโถงอยู่เหนือน้ำมีหินงอกหินย้อยมีประกายสีทองสวยงาม ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นทางเข้าเมืองลับแล

สำหรับถ้ำน้ำเขาชัยบุรี ชาวจังหวัดพัทลุงถือว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ และจะใช้น้ำในถ้ำดังกล่าวในพิธีสำคัญ ๆ เกี่ยวกับราชสำนักด้วย