รองปลัดกระทรวงการท่องเ

รองปลัดกระทรวงการท่องเ

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดงาน “มหกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวเมืองพัทลุง และการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง : Enchant Phattalung (เสน่ห์เมืองลุง)”

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดงาน “มหกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวเมืองพัทลุง และการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง : Enchant Phattalung (เสน่ห์เมืองลุง)” มุ่งประชาสัมพันธ์ “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง” ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมดึงชุมชนร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วันนี้ (28 ก.ย. 61) เวลา 15.30 น. ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวเมืองพัทลุง และการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง : Enchant Phattalung (เสน่ห์เมืองลุง)” โดยมีนายมูฮัมหมัดอาฟันดี อาบู บาการ์ กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นางสาวธัญพร น้อยเสงี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การท่องเที่ยวที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จะต้องสะอาด สะดวก ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ทางจังหวัดพัทลุงได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในครั้งนี้ขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ขณะที่ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุง มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ พร้อมดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างภาคภูมิใจใน “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง” โดยแบ่งเป็น 11 อำเภอ มีการท่องเที่ยว “เขา ป่า นา เล” ใน 24 ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีทั้งน้ำตก ภูเขา ล่องแก่ง เป็นเมืองโนรา หนังตะลุง

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวเมืองพัทลุง และการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง : Enchant Phattalung (เสน่ห์เมืองลุง)” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จัก กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามนโยบายรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การชมนิทรรศการท่องเที่ยวชุมชนพัทลุงและสินค้าชุมชน 11 อำเภอ นิทรรศการภาพถ่าย 100 เรื่อง ร้อยภาพเมืองพัทลุง การแสดงแฟชั่นผ้าทอพื้นเมืองพัทลุง พบกับศิลปินดังสายเลือดชาวพัทลุง “แก้ม เดอะสตาร์” “เก้า เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ “วงพัทลุง” และศิลปินรับเชิญ “เก่ง ธชย” ซึ่งในวันแรกของการเปิดงานเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก