ผวจ.พัทลุง เยี่ยมให้กำลังใจ น้องฟิล์ม ป.6 หลังสอบได้คะแนนโอเนตคณิตฯเต็ม 100

ผวจ.พัทลุง เยี่ยมให้กำลังใจ น้องฟิล์ม ป.6 หลังสอบได้คะแนนโอเนตคณิตฯเต็ม 100

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมเหล่ากาชาด และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน ด.ญ.อโรชา บัวเพชร (น้องฟิล์ม)และครอบครัว พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดเพื่อเป็นทุนการศึกษา

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. วันนี้ 4 เมษายน 59 ที่บ้านพักเลขที่ 63 ม.7 ต.ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมเหล่ากาชาด และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน ด.ญ.อโรชา บัวเพชร(น้องฟิล์ม)และครอบครัว พร้อมทั้งมอบเงินสดจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นิคมลานข่อยควนขนุน และเงินสดจากเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1) ก็ได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่น้องฟิล์มด้วย

สืบเนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการจัดสอบโอเนต (ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการตรวจสอบในเบื้องต้นของการสอบโอเนต ประจำปีการศึกษา 2558 พบว่ามีนักเรียนชั้น ป. 6 ในสังกัด สพป.พัทลุงเขต 1 ทำคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์มากถึง 46 คน และคะแนนเต็ม 100 ในวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 3 คน นอกจากนั้นยังพบว่ามีนักเรียนทำคะแนนเต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน คือ ด.ช.วงศกร เอียดคง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

และสิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการศึกษา จ.พัทลุง ก็คือ ด.ญ.อโรชา บัวเพชร นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ซึ่งเป็นโรงเรียนบ้านนอกในถิ่นทุรกันดารที่สุดใน สพป.พัทลุงเขต 1 มีผลการสอบโอเนต ในวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คือ ด.ญ.อโรชา บัวเพชร บ้านเลขที่ 63 ม.7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สภาพบ้านทรุดโทรมสถานะทางบ้านยากจน ซึ่งห่างจากศูนย์ศิลป์ปาชีพบ้านหัวป่าเขียวประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากจะเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารแล้ว ยังเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากติดต่อกันกว่า 3 เดือนในช่วงฤดูฝนทั้งครูและนักเรียนต้องใช้เรือในการเดินทางมาโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ป.6 จำนวน 8 ชั้นเรียน มีครู 3 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน รวม 5 คน และในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียน 47 คน (นร.ชั้น ป.6 มี 6 คน)

นางนงเยาว์ ขุนจันทร์ อายุ 51 ปี ตำแหน่งครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว เผยว่าตนนอกจากจะเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์แล้วทุกชั้นเรียนแล้วยังทำหน้าที่รักษาการ ผอ.โรงเรียนอีกด้วย โดยทำหน้าที่มาเกือบ 2 ปี แล้ว เนื่องจากผู้บริหารของโรงเรียนยังว่าง ในส่วนของ ด.ญ.อโรชา บัวเพชร เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนและยังทำหน้าที่สอนหนังสือ ให้กับนักเรียนรุ่นน้องอีกด้วย สำหรับการสอบโอเนตเต็ม 100 คะแนนในครั้งนี้นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของโรงเรียนที่ไม่เคยมีนักเรียนคนใดสอบได้มาก่อน

ทางด้าน ด.ญ.อโรชา บัวเพชร เผยว่าตนไม่เคยไปเรียนพิเศษ เรียนซ่อมเสริมจากที่ใดๆเนื่องจากครอบครัวของตนมีปัญหาทางการเงิน แต่มีครูนงเยาว์ฯซึ่งเหมือนเป็นคุณแม่คนที่ 2 เป็น ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้ตนและเพื่อนๆ พร้อมทั้งนำข้อทดลอบมาให้พวกตนได้ทำสอบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนั้นครูนงเยาว์ ฯ ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วย โดยบอกว่าหากใครมีผลสอบโอเนตเกิน 80 คะแนน จะให้ทุนการศึกษาวิชาละ 1,000 บาท ซึ่งตนได้รับทุนการศึกษาถึง 3,000 บาท สำหรับการเรียนชั้น ม.1 นั้นตนได้ไปสมัครสอบที่โรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง และในอนาคตอยากเป็นครูเหมือนกับครูนงเยาว์ฯ เพราะตนรักและศรัทธาในตัวครูมาก

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวขอบคุณนายสมพงษ์และนางแววดาว บัวเพชร บิดามารดาของน้องฟิล์ม(อโรชา บัวเพชร) และนางนงเยาว์ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ผู้เป็นเหมือนแม่คนที่ 2 ของน้องฟิล์มที่สร้างชื่อเสียงให้กับ จังหวัดพัทลุง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียน นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงนักเรียน และโรงเรียนทั่วๆไป พร้อมกันนั้นก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง ทีทำให้จังหวัดพัทลุงชนะเลิศในการสอบโอเนตระดับประเทศ