ผลการประกวดดนตรีสตริงเยาวชน Phatthalung Music Contest

ผลการประกวดดนตรีสตริงเยาวชน Phatthalung Music Contest

เทศบาลเมืองพัทลุงโดย นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดดนตรีสตริงเยาวชน อายุไม่ เกิน 20 ปี ขึ้นในวันที่ 34- กันยายน 2559 รอบคัดเลือก มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 24 ทีม และชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที 10 กันยายน 2559 ณ เกาะลอยหาดแสนสุขลำปำ ผลการประกวด มีดังต่อไปนี้

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ได้แก่ วงWhite Shadow จากจังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศอันดับ1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร ได้แก่ วง Junzz Ranger จากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศอันดับ 2รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ได้แก่ วง Error Band จากจังหวัดกระบี่

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

  • วงFreedom Five จากจังหวัดพัทลุง
  • วงอันนาลูน จากโรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • วงNinja จากโรงเรียนสตรีพัทลุง
  • วงThe Suscess จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง
  • วงKoko Funk จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช