ศึกษาต่อ

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัคร นศ. โควต้า กว่า 1,500 คน

ศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทโควตา รวม 1,522 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,522 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกตรง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน-24 ธันวาคม 2553 โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ประเภทผลการดีในวันที่ 18 มกราคม 2554 และสอบสัมภาษณ์พร้อมทั้งทดสอบความสามารถประเภทความสามารถพิเศษ และบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 21 มกราคม 2554 ซึ่งจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกทุกประเภทในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทาง www.skru.ac.th

สำหรับโปรแกรมวิชาที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี จำนวน 170 คน ได้แก่

โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย 30 คน / โปรแกรมการศึกษาพิเศษ 10 คน / โปรแกรมภาษาไทย 25 คน/ โปรแกรมภาษาอังกฤษ 25 คน / โปรแกรมสังคมศึกษา 25 คน / โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป 30 คน / โปรแกรมคณิตศาสตร์ 25 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 448 คน ได้แก่

โปรแกรมคณิตศาสตร์ 15 คน / โปรแกรมสถิติประยุกต์ 15 คน / โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน / โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (มัลติมีเดียฯ) 20 คน / โปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 20 คน / โปรแกรมสาธารณสุขศาสตร์ (การณ์แพทย์แผนไทย) 20คน / โปรแกรมคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 24 คน / โปรแกรมเคมี 20 คน / โปรแกรมฟิสิกส์ 20 คน / โปรแกรมชีววิทยา 20 คน / โปรแกรมจุลชีววิทยา 20 คน / โปรแกรมเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 24 คน / โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 25 คน / โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากรฯ) 25 คน / โปรแกรมวิทยาศาสตร์ (เลือกวิชาเอกภาคเรียนที่ 1/2554) 120 คน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร 4 ปี จำนวน 70 คน ได้แก่

โปรแกรมเกษตรศาสตร์ 10 คน / โปรแกรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 คน โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) 15 คน โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว์) 15 คน โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร (เทียบโอน) 10 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี จำนวน 90 คน ได้แก่

โปรแกรมเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 20 คน / โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 20 คน / โปรแกรมเทคโนโลยีการผลิต 20 คน / โปรแกรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 15 คน  / โปรแกรมวิศวกรรมการจัดการ 15 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 155 คน ได้แก่

โปรแกรมการพัฒนาชุมชน 60 คน  / โปรแกรมภาษาไทย 25 คน  / โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ 20 คน  / โปรแกรมภาษาอังกฤษ 10 คน /  โปรแกรมสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์ 40 คน

คณะศิลปกรรมศาตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 115 คน ได้แก่

โปรแกรมนาฏยรังสรรค์ 25 คน / โปรแกรมดนตรีสากล 25 คน / โปรแกรมดนตรีไทย 10 คน / โปรแกรมทัศนศิลป์ 15 คน / โปรแกรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 40 คน

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 474 คน ได้แก่

โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 100 คน / โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เรียนที่ จ.สตูล) 25 คน / โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เรียนที่ จ.สงขลา) 25 คน  / โปรแกรมการจัดการ 100 คน  / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 54 คน / โปรแกรมการตลาด 50 คน  / โปรแกรมการบัญชี 50 คน  / โปรแกรมเศรษฐศาสตร์ 50 คน และ โปรแกรมนิเทศศาสตร์20 คน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7432-5007,0-74314993 ต่อ 178 / 323 หรือทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th และ http://regis.skru.ac.th

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More in ศึกษาต่อ

2

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา ป.โท

HatyaiOK07/03/2014
P1010192_resize

นิด้าสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ(สำหรับนักบริหาร) จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 23

HatyaiOK07/03/2014
20130716114154

รับตรง แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557 (ระเบียบการฉบับเต็ม)

HatyaiOK20/10/2013
2012092094812

Update ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติ รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 57

HatyaiOK20/10/2013
102032312

รร.มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 57

HatyaiOK16/09/2013
20130802150216

รับตรง ม. มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

HatyaiOK03/08/2013
20130726112422

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2557

HatyaiOK03/08/2013
20100826161951

รับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ม.สงขลา 2557

HatyaiOK25/06/2013
3364845099_8b6aeeb82a

โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557

HatyaiOK25/06/2013

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.