โรงไฟฟ้าจะนะ

27 October 2016

รฟ.จะนะ วางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายดำรงค์  […]
27 October 2016

รฟ.จะนะ ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 นายสมเกียรติ  […]