โรงไฟฟ้าจะนะ

5 June 2018

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อม”

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อม” กฟผ.ปี 2561ตรงกับวันสิ่งเเวดล้อมโลก โดย […]
24 May 2018

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมบรรยายให้กับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเลไทยในหัวข้อ การประหยัดพลังงงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 […]
21 May 2018

กฟผ.ร่วมงานเข้าค่ายฝึกอบรม” โครงการเยาวชนคุณธรรม สัจจะ สันติสุข (ยุวพุทธบุตร)

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤกษาคม 2561 ตัวแทนโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา […]
15 May 2018

โรงไฟฟ้าจะนะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนชาวชุมชนหมู่ 6 บ้านควนหัวช้าง

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 […]
11 May 2018

ร่วมใจ 5 ส.อฟจ.โรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมร่วมใจ […]
11 May 2018

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คพรฟ. คพรต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ […]
11 May 2018

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันอังคารที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ […]
11 May 2018

กฟผ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 โชว์สุดยอดนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต

กฟผ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE […]
27 December 2016

กฟผ. จัดเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้” ให้ความมั่นใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)จัดเสวนา”เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้” ชี้ความจำเป็นในการพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าในอนาคต […]