โรงไฟฟ้าจะนะ

27 December 2016

กฟผ. จัดเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้” ให้ความมั่นใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)จัดเสวนา”เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้” ชี้ความจำเป็นในการพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าในอนาคต […]
27 October 2016

รฟ.จะนะ วางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายดำรงค์  […]
27 October 2016

รฟ.จะนะ ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 นายสมเกียรติ  […]