หรรษาเจบี

29 July 2016

โปรโมชั่นวันแม่แห่งชาติ ที่ห้องอาหารจีนไดนัสตี้

29 July 2016

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา โครงการเพิ่มองค์ความรู้สู่ตลาดการค้าเสรี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา โครงการเพิ่มองค์ความรู้สู่ตลาดการค้าเสรี ในหัวข้อ “รู้จริง […]
22 July 2016

Nectar Warp Party : 22 กรกฎาคม 2559

22 July 2016

คอนเสิร์ต Aun Feeble Heart ที่ Nectar Pub

11 July 2016

15 กรกฎาคม 2559 : คอนเสิร์ต วง 25Hours ที่ Nectar Pub

14 May 2016

ฝปก.ทางทะเล สปก.สน.ปทม. จัดการประชุมคณะทำงานฝึกผสมทางทะเล ไทย-มาเลเซีย (MEWG)

ฝปก.ทางทะเล สปก.สน.ปทม. จัดการประชุมคณะทำงานฝึกผสมทางทะเล ไทย-มาเลเซีย (MEWG) […]
14 May 2016

โรงแรมหรรษา เจบี ให้การต้อนรับคณะธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

ดิษยาพัชร์ สุทธิสมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมหรรษา เจบี […]
14 May 2016

ผอ.สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค9 เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวบรรยาย ใน “โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการข้าราชการทหาร”

นายสุรพล ภัทรปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค9 เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวบรรยาย […]
22 April 2016

โรงแรมหรรษา เจบี จัดการอบรม สำหรับพนักงานใหม่

จันทพัชร์ สุทธิสมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมหรรษา เจบี […]