Upcoming Events

ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.30น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

14 January 2017

งานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2560 […]
14 January 2017

การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค “สร้างศิลป์ คำพ่อสอน”

สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมกับบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ขอเชิญน้องๆ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา […]
14 January 2017

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 “หนูอยากเป็นเด็กดีของพระราชา”

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 “หนูอยากเป็นเด็กดีของพระราชา” […]
14 January 2017

งานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองควนลัง

เทศบาลเมืองควนลัง ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2560 วันเสาร์ ที่ 14 […]
14 January 2017

งานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2560 อบจ.สงขลา

อบจ.สงขลา ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2560 กิจกรรม…ดนตรี นิทรรศการเพื่อพ่อ […]
14 January 2017

งานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลน้ำน้อย

เทศบาลตำบลน้ำน้อย ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2560 วันเสาร์ ที่ […]
14 January 2017

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 […]
12 January 2017

Kid D Kid’s Day สนุก สร้างสรรค์ ฝันตามรอยพ่อ

Kid D Kid’s Day สนุก […]
12 January 2017

Madagascar Jungle Crazy

Madagascar Jungle Crazy สวนสนุกเป่าลม “มาดากัสการ์” […]