Miss Supranational Songkhla 2017 เข้าขอบคุณโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนการประกวด

Kanjanasub

Miss Supranational Songkhla 2017 นางสาวปภัฑนัญ จันทรโชตะ หรือ น้องตะวัน พาเหล่าสาวงามผู้ชนะการประกวด เข้าขอบคุณ คุณมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปและผู้บริหารโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุน การประกวดในครั้งนี้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve