เจ้าหน้าที่ประสานงานขายลูกค้าจีน

งานประจำ
พะตง, อำเภอหาดใหญ่
Posted 7 months ago

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ

รายละเอียดของงาน

 • รับ order จากฝ่ายขายเพื่อกระจายงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • จองเรือตามแผนการส่งออกจากฝ่ายขาย
 • แจ้งแผนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • แจ้งแผนการขึ้นสินค้าให้บริษัขนส่ง
 • ควบคุมและตรวจเช็คความสอดคล้องตรงกันระหว่าง order จากฝ่ายขาย และส่วนงานวางแผนการผลิต
 • ทำรายงานการส่งออกประจำเดือนและค่าใช้จ่ายขนส่ง/จองเรือให้ผู้บังคับบัญชาและบริษัทรับทราบ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
 • จัดทำเอกสารที่ใช้สำหรับผ่านพิธีการให้กับบริษัทฯชิปปิ้งเพื่อเดินพิธีการด่านศุลกากร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย หญิง อายุ 24 -35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาภาษาจีน, การตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการนำเข้า-ส่งออก, การติดต่อการค้าระหว่างประเทศ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ภาษาจีนกลางได้อย่างดีมาก
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองราคาค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายกับบริษัทเดินเรือได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความอดทน
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ

 • ค่าอาหารกลางวัน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PA)
 • เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย/คลอดบุตร
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่ากะ (กรณีพนักงานเข้ากะ)

สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาหาดใหญ่

สนใจสมัครได้ที่

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ติดต่อ : คุณปิยะนุช/คุณกัณทิมา
ที่อยู่ : 417/112-113 Karnchanavanich Rd., T.Patong, A.Hadyai, Songkhla 90230
โทรศัพท์ : 074-291-111 Ext.751, 756
โทรสาร : 074-370-253-4
โฮมเพจ : http://www.siamfibreboard.com

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Job Features

Job Categoryงานขาย-การตลาด-บริหาร

Apply Online