เจ้าหน้าที่บริหารการเงินต่างประเทศ

งานประจำ
คอหงส์, อำเภอหาดใหญ่
Posted 8 months ago

จำนวน : – อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • จัดทำเอกสารโอนเงินต่างประเทศ
  • ดำเนิการการเปิด L/C ให้ถูกต้องและทันเวลา
  • ดำเนินการการแจ้งเข้าบัญชี – หักบัญชี ชำระเงินต่างประเทศ
  • บันทึกข้อมูลการรับชำระเงินจากลูกหนี้ต่างประเทศ
  • จัดทำเอกสารรับเงินต่างประเทศ
  • บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลต่าง ๆ

คุณสมบัติ

  • มีวุฒิการศึกษาป. ตรี สาขาการเงิน,บัญชี,การธนาคาร
  • มีความรู้ความเข้าใจในด้านเอกสารธนาคาร
  • มีความรู้ความเข้าใจในด้านทักษะการชำระเงินผ่านธนาคาร
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:  Base in Songkhla

เงินเดือน:เงินเดือนสามารถต่อรองได้

ติดต่อสมัครงานได้ที่

ฝ่ายบุคคล

Chotiwat Manufacturing Co., Ltd.

1069 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

Tel : 074-200999

FAX : 074-200900-1

Website : http://www.chotiwat.com

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Job Features

Job Categoryบัญชี-การเงิน-ธนาคาร

Apply Online