เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ

งานประจำ
อำเภอเมืองสงขลา
Posted 8 months ago

จำนวน ไม่ระบุ

เงินเดือน ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา

รายละเอียดของงาน

 • ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ
 • รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในต่างประเทศ
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสื่อสารภาษาอาหรับ ได้ดีมาก
 • บุคลิกคล่องแคล่วและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

สวัสดิการ

สถานที่ปฏิบัติงาน จ.สงขลา

สนใจสมัครได้ที่

กลุ่มบริษัท พีเอฟพี (PFP GROUP)
074-303999 หรือ 02-2854070-5 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Pacific Fish Processing Co., Ltd.
27/4 Moo7 Kaoseng-Jana Rd.,Kao Roubchang,Muang, Songkhla 90000 Thailand
Tel. 074-303999
Fax. 074-303909
Website : www.pfp-pacific.com

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Job Features

Job Categoryงานขาย-การตลาด-บริหาร

Apply Online