เจ้าหน้าที่ขาย

งานประจำ
คอหงส์, อำเภอหาดใหญ่
Posted 8 months ago

จำนวน : – อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ประสานงานขาย และขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าใน และต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย
  • ทบทวนความต้องการ/ข้อกำหนดของลูกค้า และ Key cutomer order และเข้าระบบ และการจัดเก็บเอกสาร C/O อย่างเป็นระบบ
  • ติดตามการเก็บหนี้จากลูกค้า

คุณสมบัติ

  • ป.ตรี สาขา การตลาด , บริหารธุรกิจ .หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดี -ดีมาก
  • มีความรู้ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ MS Office
  • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกดี

สถานที่ปฏิบัติงาน:  Base in Songkhla

เงินเดือน:เงินเดือนสามารถต่อรองได้

ติดต่อสมัครงานได้ที่

ฝ่ายบุคคล

Chotiwat Manufacturing Co., Ltd.

1069 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

Tel : 074-200999

FAX : 074-200900-1

Website : http://www.chotiwat.com

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Job Features

Job Categoryงานขาย-การตลาด-บริหาร

Apply Online