ช่างอาคารสถานที่

งานประจำ
คอหงส์, อำเภอหาดใหญ่
Posted 8 months ago

จำนวน : – อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และงานซ่อมตามใบแจ้งซ่อม

คุณสมบัติ

  • มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง /ช่างเชื่อมโลหะ / ช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ช่าง เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และงานซ่อมทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานเข้ากะได้
  • มีความรู้ ISO 9001 , HACCP , GMP และมาตรฐานอื่น

สถานที่ปฏิบัติงาน:  Base in Songkhla

เงินเดือน:เงินเดือนสามารถต่อรองได้

ติดต่อสมัครงานได้ที่

ฝ่ายบุคคล

Chotiwat Manufacturing Co., Ltd.

1069 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

Tel : 074-200999

FAX : 074-200900-1

Website : http://www.chotiwat.com

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Job Features

Job Categoryความปลอดภัย-โรงพยาบาล-สุขภาพ

Apply Online