ทีวีโอเค

8 December 2016

อร่อยออกจอ : ก๋วยเตี๋ยวนายพัน สูตรเด็ดเมืองเพชร

8 December 2016

อร่อยออกจอ : ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊เช็ง เย็นตาโฟ จ.สงขลา

15 November 2016

เก็บมาฝาก : ถนน Street art จ.สงขลา

18 October 2016

อร่อยออกจอ : ข้าวขาหมูอินเตอร์ (โกชิว) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

18 October 2016

เก็บมาฝาก : เชื่อมโยงการท่องเที่ยว หาดใหญ่ – กัมพูชา

18 October 2016

อร่อยออกจอ : กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์ 2559