ทุนการศึกษา

24 October 2016

ทุนการศึกษา-ประเทศเนเธอร์แลนด์

Leiden University Excellence Scholarship Programme […]
19 October 2016

ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัย นานาชาติ Chandigarh University ประเทศอินเดีย

มหาวิทยาลัย นานาชาติ Chandigarh University ประกาศให้ทุนนักเรียนไทย […]
13 October 2016

ทุนอาจารย์ม.ในอาเซียนไปญี่ปุ่น

The Hitachi Scholarship Foundation จัดโปรแกรมพัฒนาบุคลากร ด้วยการเชิญอาจารย์ประจำคณะต่าง […]
13 October 2016

ทุนการศึกษาชีฟนิ่งจากรัฐบาลอังกฤษ

ทุนการศึกษาชีฟนิ่งประจำปีการศึกษา 2560/2561 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม […]
13 October 2016

ทุนการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน […]
13 October 2016

ทุนเรียนปริญญาตรีอินเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด มหาวิทยาลัยระดับท็อปเทนของญี่ปุ่น หลักสูตร Integrated Science Program (ISP)

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด มหาวิทยาลัยรัฐบาลเก่าแก่ หนึ่งในเจ็ดมหาวิทยาลัยแห่งชาติของญี่ปุ่น มีคณะวิชาที่มากที่สุดในมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นและของโลก […]
26 September 2016

ทุนการศึกษา 50% สำหรับ MBA (Global) – CURTIN University, Australia

โอกาสพิเศษสำหรับนักศึกษาชาวไทยการได้รับทุนการศึกษาเมื่อศึกษาต่อ ณ Curtin University ในระดับ […]
26 September 2016

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในภาคเรียนที่ 2 […]
26 September 2016

ทุนการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน […]