ทุนการศึกษา

25 November 2016

ทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 […]
21 November 2016

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก Eiffel Scholarships

โครงการทุนไอเฟลจัดตั้งโดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส คัดเลือกนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนเพื่อเล่าเรียนในสถาบันที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนการศึกษานี้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศเกิดใหม่และอุตสาหกรรม กำหนดการสมัคร […]
16 November 2016

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี HAW Hamburg – Academic Scholarships for International HAW Hamburg Bachelor Students

มหาวิทยาลัยแฮมเบิร์ก (Hamburg University)  มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ […]
11 November 2016

โครงการทุน Franco-Thai 2017

โครงการทุน Franco-Thai มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี […]
10 November 2016

ทุนการศึกษา ปริญญาโทบริการธุรกิจ Future Leaders MBA

Future Leaders MBA Scholarships Imperial […]
10 November 2016

ทุนการศึกษา บางส่วน ปริญญาโทสาขากฎหมาย Law International Scholarships 2017

The University of Sheffield Law […]
3 November 2016

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand […]
30 October 2016

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ รับสมัครนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส ในสาขาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ B.Tech (IT) เปิดรับสมัครประเภทโควต้า […]
24 October 2016

ทุนวิจัยปริญญาโท-เอก University of Adelaide

Adelaide Scholarships International (ASI) ทุนวิจัยปริญญาโท-เอก […]