ทุนการศึกษา

26 April 2017

ทุนการศึกษา University of Auckland เรียนระดับป.ตรี ป.โท หรือ PGDip

The University of Auckland International […]
3 April 2017

ทุนการศึกษา ปริญญาตรี มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Jiangsu Provincial Department […]
7 March 2017

ทุนการศึกษา ธนาคารกสิกรไทย 2560 ในระดับปริญญาโท รับสมัครถึง 31 มีนาคมนี้เท่านั้น

กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน ธนาคารกสิกรไทยเปิดสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี […]
7 March 2017

ทุนการศึกษา ศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา 2018 Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS, Open Competition)

เป็นทุนการศึกษาตามภารกิจที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริการ โดยทาง Thailand-United States Educational […]
7 March 2017

ทุนการศึกษานิวซีแลนด์ 2017 ทุนเรียนฟรี New Zealand ASEAN Scholarship (NZ-AS) ปี 2017

โครงการ New Zealand Aid Programme […]
18 February 2017

ทุนการศึกษาบางส่วน Sheffield Hallam University ประเทศอังกฤษ

ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัย Sheffield Hallam University พร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาบางส่วน […]
11 February 2017

ทุนการศึกษา ระดับป.โท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – SET Scholarship 2017

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสําคัญของสร้างทรัพยากรบุคคล เพื่อทําประโยชน์กับ ธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ […]
11 February 2017

ทุนการศึกษาระดับป.โท ป.เอก ที่ The University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาระดับป.โท ป.เอก ที่ The University […]
11 February 2017

ทุนการศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน ประเทศฮ่องกง

ขอบคุณข่าวทุนการศึกษาจาก สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงได้รับแจ้งว่า มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน […]