ทุนการศึกษา

5 October 2017

ทุนการศึกษา Tilburg University ระดับปริญญาโทด้าน Economics & Management, law, Behavioral Sciences, Humanities

ทุนการศึกษา Tilburg University ระดับปริญญาโทด้าน Economics […]
5 October 2017

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาไทยในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไปเรียนภาคฤดูร้อนที่เยอรมนี

ทาง DAAD สนับสนุนให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ไปเรียนหลักสูตรภาษาที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี 4 สัปดาห์ […]
14 September 2017

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand สำหรับนักเรียนไทย

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ […]
14 September 2017

ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาลัยเฝิงเจี่ย ประเทศไต้หวัน

ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาลัยเฝิงเจี่ย ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13– 25 ตุลาคม 2560 จำนวน 25 ทุน […]
17 August 2017

Universite de Lausanne มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จบมาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและมีผลการเรียนที่โดดเด่น โดยส่วนใหญ่แล้ว Universite de Lausanne […]
10 August 2017

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ Heinrich Böll ประเทศเยอรมนี

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้ในจำนวนประมาณ 1,000 ทุนการศึกษาต่อปี ในทุก ๆ […]
10 August 2017

สถาบันกันตนารับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าเรียนเทอม 2 พร้อมรับทุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี

สถาบันกันตนาขยายโอกาสทางการเรียนรู้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าเรียน ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา […]
25 July 2017

ทุนการศึกษา Helmut-Schmidt-Programme ประเทศเยอรมนี

ทุน Helmut-Schmidt-Programme (Master’s Scholarships for […]
15 July 2017

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

Auckland University of Technology มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกเพื่อดึงดูดนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกที่ […]