ทุนการศึกษา

17 October 2017

ทุนการศึกษาบางส่วน สำหรับเรียนต่อปริญญาโท ที่ University of Glasgow

ทุนการศึกษาบางส่วน สำหรับเรียนต่อปริญญาโท ที่ University of […]
17 October 2017

ทุนการศึกษา เรียนต่อ ป.โท และป.เอก ที่ University of Oxford กับ Clarendon Scholarships

ทุนการศึกษา Clarendon Scholarships มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้โอกาสกับนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการศึกษากับ […]
5 October 2017

ทุนการศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสวีเดน UPPSALA UNIVERSITY IPK SCHOLARSHIP

ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน แต่จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ สำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ Uppsala University […]
5 October 2017

ทุนการศึกษา Tilburg University ระดับปริญญาโทด้าน Economics & Management, law, Behavioral Sciences, Humanities

ทุนการศึกษา Tilburg University ระดับปริญญาโทด้าน Economics […]
5 October 2017

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาไทยในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไปเรียนภาคฤดูร้อนที่เยอรมนี

ทาง DAAD สนับสนุนให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ไปเรียนหลักสูตรภาษาที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี 4 สัปดาห์ […]
14 September 2017

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand สำหรับนักเรียนไทย

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ […]
14 September 2017

ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาลัยเฝิงเจี่ย ประเทศไต้หวัน

ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาลัยเฝิงเจี่ย ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13– 25 ตุลาคม 2560 จำนวน 25 ทุน […]
17 August 2017

Universite de Lausanne มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จบมาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและมีผลการเรียนที่โดดเด่น โดยส่วนใหญ่แล้ว Universite de Lausanne […]
10 August 2017

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ Heinrich Böll ประเทศเยอรมนี

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้ในจำนวนประมาณ 1,000 ทุนการศึกษาต่อปี ในทุก ๆ […]