วัยเรียน

26 February 2016

คณะวิทย์ฯม.อ. จัดประชุมวิชาการนิติวิทยาระดับชาติ “คืนสันติภาพด้วยนิติวิทยาศาสตร์ “

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับหลายสถาบันที่เปิดสอนด้านหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการเรื่อง […]
23 February 2016

รองเลขาธิการ กศน. มอบรางวัล “หนึ่งแสนครูดี “เชิดชูเกียรติ ครู กศน.ภาคใต้

รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “หนึ่งแสนครูดี ครูผู้สอนดีเด่น […]