สถานีวิทยุ

2 May 2016

สถานีวิทยุ Fm 91.50 mhz. มหานครหาดใหญ่เรดิโอ

2 May 2016

สถานีวิทยุ สวท.สงขลา ออนไลน์ เอฟเอ็ม 102.25 MHz

2 May 2016

สถานีวิทยุ 92.5 VOICE FM.