ข่าวสังคม

21 March 2016

เกษตรกรสงขลาสู้ไม่ถอย เปลี่ยนนาข้าวทำสวนมะพร้าวน้ำหอมสร้างรายได้

ชาวนาพลิกผืนดินนาข้าว 30 ไร่ เปลี่ยนมาทำสวนมะพร้าวน้ำหอม หลังจากประสบปัญหาราคาข้าตกต่ำ […]
16 March 2016

ชาวสวนตาลโตนดสทิงพระรับทรัยพ์ เร่งแปรรูปหลังเข้าฤดูออกลูกและให้น้ำตาลมากที่สุด

เกษตรกรชาวสวนตาลโตนดใน อ.สทิงพระ จ.สงขลา รับทรัพย์ช่วงหน้าแล้ง ต้นตาลออกลูก […]
16 March 2016

จ.สงขลา จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนปี 2558

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปี 2558 เดินหน้าสร้างขวัญกำลังใจพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ […]
15 March 2016

ผู้ว่าฯ สงขลาลงนามความร่วมมือ“ส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัด”

ผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกความร่วมมือ […]
15 March 2016

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครน้องๆเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนรักวิทยาศาสตร์”

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้สนใจอายุระหว่าง 10-12 ปีเข้าร่วม กิจกรรม […]
1 March 2016

ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ […]
29 February 2016

ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพรัตภูมิ เปิดเป็นศูนย์ต้นแบบการฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เปิดเป็นศูนย์ต้นแบบ การฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร […]
27 February 2016

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ ม.อ. รุกเสริมสมรรถนะอาสาสมัครควบคุมยาสูบ

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ม.อ. เดินหน้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับอาสาสมัครควบคุมยาสูบใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ […]
21 February 2016

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญโรงพยาบาลฯ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 […]