ข่าวพลังงาน

12 October 2017

การมีโรงไฟฟ้าจะช่วยให้อำเภอเทพาพัฒนาเร็วขึ้น 10 ปี นายอำเภอเทพาแนะ พร้อมร่วมชุมชนตั้ง “กลุ่มรักเทพา” ไม่ให้คนอื่นมาชี้นำ

นายอำเภอเทพามั่นใจโรงไฟฟ้าเทพาช่วยให้แผนพัฒนาอำเภอเร็วขึ้น 10 ปี และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นบทเรียนให้ […]
6 October 2017

ชาวเกาะแลหนังเทพารวมตัวขับไล่ NGOs

เมื่อ 6 ตุลาคม 2560 ณ […]
5 October 2017

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรม เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ โดยชุมชนท้องที่

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกับ […]
3 October 2017

กฟผ. เตรียมรับมือ JDA-A18 หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. นี้ โรงไฟฟ้าหลักและการสร้างระบบส่งใหม่มีความจำเป็น

กฟผ. เตรียมมาตรการรองรับแหล่งก๊าซธรรมชาติพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย หยุดซ่อมบำรุง 28 ตุลาคม […]
2 October 2017

กฟผ. แม่เมาะ คว้า 2 รางวัล เวที ASEAN Coal Awards 2017 สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติในการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า

กฟผ. แม่เมาะ สร้างชื่อเสียง “องค์กรที่มีความเป็นเลิศในกิจการถ่านหินของอาเซียน” คว้า […]
27 September 2017

โรงไฟฟ้าเทพา จัดกิจกรรม “ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลนตำบลปากบาง”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา […]
22 September 2017

กฟผ. ทำดี คว้า 6 รางวัล สู่การเป็นผู้นำการจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ว่าที่พันตรี […]
22 September 2017

คำต่อคำ ! รองเลขาฯ สผ. แจงกลุ่มแกนนำต้านโรงไฟฟ้าเทพา

นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงกลุ่มแกนนำที่ยื่นหนังสือขอให้ยกเลิก EHIA […]
14 September 2017

กฟผ.ยืนยันต่อคณะอนุกรรมการสิทธิฯการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าเทพา ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนไม่กลับไปเริ่มต้นทำใหม่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ […]