0มาใหม่

5 October 2016

ยิปรอค เปิดตัวแอพพลิเคชั่นมือถือเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำเทคโนโลยีและระบบดิจิตัลสู่ตลาดยิปซัมเมืองไทย

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ […]
5 October 2016

“Windsor เปิดโรงงานโชว์นวัตกรรม ผู้ผลิตประตูหน้าต่างไวนิลครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย”

Windsor แบรนด์ประตูหน้าต่างไวนิล เปิดโรงงานโชว์ขั้นตอนการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ชูเป็นโรงงานแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตประตูหน้าต่างไวนิลครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการติดตั้งจริงที่หน้างานลูกค้า มั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าด้วยการพัฒนาสูตรไวนิลเฉพาะที่แข็งแรง […]
4 October 2016

จ.สงขลา กำหนดจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ” บัวบาทยาตรา และชุมชนต้นแบบแห่งความดี “อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

จังหวัดสงขลา กำหนดจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ” บัวบาทยาตรา และชุมชนต้นแบบแห่งความดี […]
4 October 2016

จ.สงขลา ประชุม หารือและบูรณาการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจชุมชน) จำกัด

วันนี้(4ต.ค.59)ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม […]
4 October 2016

โรงไฟฟ้าจะนะต้อนรับกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนสนับสนุน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559  กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]
4 October 2016

มทร.ศรีวิชัย เจ๋งแปรรูปผลตาลโตนดสุกเป็นแป้งแบบผงสู่ผลิตภัณฑ์ขนมไทยให้รสชาติดีเยี่ยม

วันที่ 4 ต.ค. 59 ผศ.ชไมพร […]
4 October 2016

ฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพื้นฐาน

ฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพื้นฐาน–อาจารย์ขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จัดโครงการฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพื้นฐาน สำหรับอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษา […]
4 October 2016

อลังการมูลนิธิโรงเจเต้าบ้อเก็ง ประกอบพิธีล้างเกี้ยวจุดประทัด 7 แสนนัด สนั่นเมืองนาน 9 นาที

อลังการมูลนิธิโรงเจเต้าบ้อเก็ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกอบพิธีล้างเกี้ยวจุดประทัด 7 […]
3 October 2016

จ.สงขลาสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดแก่ ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จังหวัดสงขลาสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดแก่ ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด […]