โครงการ ปตท.สผ. รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ ช่วง 7 วันอันตราย

Pic_2

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือปตท.สผ. ในพื้นที่ปฏิบัติการแปลงสัมปทาน L28/48 หลุมเจาะสำรวจก๊าซธรรมชาติ รัตนะ-2 อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจอำเภอแวงใหญ่ โรงพยาบาลแวงใหญ่ และโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ และการออกหน่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่อาสาตามหน่วยงานพื้นที่ต่างๆ ใน 4 องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดในอำเภอแวงใหญ่ โดยหลังจากจบช่วงวันหยุดงานเทศกาลจะมีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้จะมีการมอบโล่ห์รางวัลและเงินสนับสนุนกับหน่วยงานที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในลำดับต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-18 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

Pic_1
Pic_3

(Visited 44 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *