เครือข่ายคนเทพาฯ บุกกระทรวงพลังงาน หวังยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

Kanjanasub

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.30น.นายพณวรรธน์ พงศ์ประยูร นายหลี สาเมาะ ผู้แทนเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และชาวเทพา จำนวน 200 คน ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน โดยมีนายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงานเป็นตัวแทนรัฐมนตรีมารับมอบ พร้อมกล่าวว่า การมากระทรวงพลังงานในวันนี้ เพราะต้องการทวงสิทธิ ชาวเทพาต้องการพบและขอโอกาสจาก รัฐมนตรี ขอให้คนเทพา ชึ่งเป็นคนเทพาตัวจริงได้เสนอความคิดเห็น รับทราบความจริงอีกด้านหนึ่งของความต้องการคนเทพา โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ดังนี้ 1 ขอยืนยันว่าเครือข่ายเดินทางมาด้วยสุจริต ไม่ต้องการให้เกิดความไม่สงบ วุ่นวาย ขอยืนยันไม่มีใครสนับสนุนอยุ่เบื้องหลัง 2 เครือข่ายเทพาได้ติดตามข่าวด้วยความห่วงใย เพราะเห็นข้อความตามข่าวมีการนำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน เครือข่ายอยากไดัรับโอกาสในการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลครบถ้วน เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของรัฐมนตรี ขอวิงวอนให้รัฐมนตรีลงมาพบเครือข่าย เชื่อว่าจะให้เกิดความเข้าใจรวมถึงความสงบเรียบร้อย หากไม่ได้พบรัฐมนตรี จะขอปักหลักรอพบที่หน้ากระทรวงพลังงานต่อไป หากไม่ได้รับคำตอบจะยกระดับการชุมนุม ไปนั่งหน้า UN เพื่อเรียกร้องต่อไปและยืนยันว่าคนเทพาต้องการโรงไฟฟ้าเทพาเพื่อพัฒนาด้านพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคง คัดค้านการลงนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกับเอ็นจีโอเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หน้ายูเอ็น และไม่เห็นด้วยกัยการแต่งตั้งคณะกรรรมการพิจารณาและจัดทำ SEA ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve