โรงไฟฟ้าจะนะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนชาวชุมชนหมู่ 6 บ้านควนหัวช้าง

Kanjanasub

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายพิสุทธิ์ ตันตะปากุล หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนชาวชุมชนหมู่ 6 บ้านควนหัวช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับโรงไฟฟ้าจะนะ และดำเนินกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนตาดีกา บ้านควนหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายนิคม ชวพงษ์ เป็นผู้บรรยายด้านศาสตร์พระราชาให้แก่ชุมชน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve