โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมบรรยายให้กับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเลไทยในหัวข้อ การประหยัดพลังงงาน

Kanjanasub

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายทรรศน บุญเรือง วิศวกรระดับ5 และนายปรวัฒน์ ศุลกะนุเคราะห์ วิศวกรระดับ 6 แผนกวางแผนการผลิตและประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้กับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเลไทยในหัวข้อ การประหยัดพลังงงาน ณ ห้องศาลาเสียงสน โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve