โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

Kanjanasub

เมื่อวันที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าร่วมงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟเทศบาลตำบลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะเป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีการแสดงเกี่ยวกับประวัติวัฒนธรรมความเป็นมาของอำเภอจะนะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมถึงมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่ง กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆของชุมชนในอำเภอจะนะตลอดมา

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve