โรงไฟฟ้าจะนะ มอบเงินและของใช้จำเป็นแก่ผู้พิการที่เดือดร้อน

Kanjanasub

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เยี่ยม น.ส.ฝาตีเหม๊าะ อายุ 41 ปี บ้านท่าคลอง ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็ก อาทิ นมผง ผ้าอ้อม สบู่อาบน้ำ ที่นอนและเครื่องใช้สำหรับเด็กอื่นๆ และ มอบเงินช่วยเหลือ เป็นจำนวน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้จากการสมทบทุนจากผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะนะ อีกด้วย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve