โรงไฟฟ้าจะนะ มอบเงินสนับสนุนงานสมโภช175ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาและงานเทศกาลเมืองเก่าสงขลา

Kanjanasub

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ มอบเงินสนับสนุนงานสมโภช175ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาและงานเทศกาลเมืองเก่าสงขลา ประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 16-22 มิ.ย.2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยนายกีรติ เอื้อวิวัวัฒน์สกุล นายกสมาคมฮกเกี้ยนจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถ.นางงาม อ.เมือง จ.สงขลา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve