โรงไฟฟ้าจะนะร่วมในกิจกรรมวิ่งธงกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ

Kanjanasub

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมตัวแทนผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมในกิจกรรมวิ่งธงกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์  และส่งมอบธงให้กับกำนันตำบลป่าชิงต่อไป

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve