โรงไฟฟ้าจะนะมอบเงินสนับสนุนโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

Kanjanasub

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นาย วิภู พิวัฒน์ วิศวกร ระดับ 11 นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานอำเภอจะนะ โดยมีนายหาญณรงค์ สงหนู หัวหน้าพัฒนาการอำเภอจะนะเป็นผู้รับมอบ อีกทั้งยังมีผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกงานโรงไฟฟ้าจะนะ และหน่วยงานราชการ เอกชนต่างๆเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมครั้งนี่จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว : ดนยา พรหมใหม่

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve