โรงไฟฟ้าจะนะชี้แจง กรณีแหล่ง JDA หยุดจ่ายก๊าซฯ ฉุกเฉิน

Kanjanasub

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ชี้แจงกรณีแหล่งผลิตก๊าซ JDA หยุดซ่อมบำรุงฉุกเฉิน หันเดินเครื่องดีเซลจากโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 ทดแทน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยประหยัดไฟฟ้า หวั่นใช้ดีเซลนานจะกระทบค่าไฟฟ้า

นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจาก โรงไฟฟ้าจะนะได้รับการแจ้งจาก ปตท. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ว่าที่แหล่งพัฒนาก๊าซร่วมไทย-มาเลเซีย มีปัญหาขัดข้องบริเวณท่อเผาแก๊สทิ้ง (Flare Tip) โดยเกิดการชำรุดและเสียหาย ทำให้รบกวนระบบการผลิต ทำให้จำเป็นที่จะต้องหยุดการผลิตทั้งแท่น ซึ่งไม่สามารถที่จะผลิตและส่งแก๊สมาให้โรงไฟฟ้าจะนะได้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการรองรับในกรณีที่ไม่มีแก๊ส ซึ่งโดยปรกติแล้วหลุ่มผลิตแก๊สของแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย จะหยุดทำการได้ประมาณ ปีละ 10 วัน ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจัดทำแผนซ่อมบำรุง แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นความขัดข้องของระบบการผลิตที่แท่นผลิตของแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โดยตรง

โดยภายหลังจากที่โรงไฟฟ้าจะนะได้รับแจ้งถึงการขัดข้องที่เกิดขึ้น ทางศูนย์ควบคุมได้มีการจัดการเรื่องการส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตในภาคใต้ทั้งหมด โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 ซึ่งไม่สามารถใช้แก๊สได้ ทางโรงไฟฟ้าจะนะจึงเปิดเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซลแทนเป็นกรณีเร่งด่วน ทำให้จากปรกติที่ผลิตได้ประมาณ 700 เมกะวัตต์ เมื่อใช้น้ำมันดีเซลแทนจะลดมาอยู่ที่ 650 เมกะวัตต์ จึงต้องดึงจากโรงไฟฟ้าขนอมเข้ามาเสริมอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าของพี่น้องในภาคใต้อยู่ที่ 2,350 เมกะวัตต์ แต่เราสามารถใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าหลักได้ประมาณ 1,600 เมกะวัตต์เท่านั้น ที่เหลือเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้การส่งพลังงานจากภาคกลางมาช่วยอีก 300-600 เมกะวัตต์ ประการที่ 2 เราจะต้องซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านสายส่งมาเลเซียอีกประมาณ 300 เมกะวัตต์ ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อน จะใช้ในช่วงที่ประชาชนต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดคือช่วงหัวค่ำ เพื่อที่จะตอบสนองการใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามช่วงนี้ความต้องการยังไม่สูงเท่าที่ควรโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่ใช้อยู่ประมาณ 500 เมกะวัตต์ แต่ช่วงนี้มีการใช้อยู่ประมาณ 430 เมกะวัตต์ เนื่องมาจากฝนตก อย่างไรก็ดี อยากให้ประชาชนช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพราะทุกหน่วยที่ออกไปจากโรงไฟฟ้า เป็นการผลิตโดยน้ำมันดีเซล ทำให้มีต้นทุนสูง แต่ด้วยความจำเป็นที่จะต้องผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการใช้พลังงานไฟฟ้า

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้มากยิ่งขึ้น ทางกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ กฟผ.ทำการดัดแปลงอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าจะนะ ให้รองรับการใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ชนิด ซึ่งขณะนี้ทางโรงไฟฟ้าจะนะได้ทำการดัดแปลงอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยการใช้น้ำมันดีเซล ทางเราได้จัดเตรียมน้ำมันสำรองไว้ที่โรงไฟฟ้าจะนะจำนวน 20 ล้านลิตร ซึ่งจะสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 ได้ประมาณ 10 วัน นำส่งโดย ปตท. โดยนำมาจากคลังน้ำมันที่สงขลา โดยเราสำรองไว้สำหรับการเกิดปัญหาแบบกระทันหันเหมือนคราวนี้ นั่นหมายความว่าทางโรงไฟฟ้าจะนะก็พร้อมที่จะเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชน สำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 ก็มีการดำเนินการให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งสองชนิดเช่นกัน โดยจะสามารถใช้งานได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 นายดำรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve