โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อม”

Kanjanasub

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อม” กฟผ.ปี 2561ตรงกับวันสิ่งเเวดล้อมโลก โดย นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะเป็นประธานกล่าวดเปิดงาน และร่วมปลูกต้นไม้จำนวน499ต้น
กับคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ บริเวณ สวนจัดเเสดงบ่อน้ำพุ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve