โรงแรมเซ็นทารา และห้างเซ็นทรัล หาดใหญ่ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัย

Kanjanasub

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และห้างเซ็นทรัล หาดใหญ่ ซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยพนักงาน และลูกค้า

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (4 ตุลาคม 2560) โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ ได้ซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพทั้งพนักงานและลูกค้า หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ โดยมี นายบรรจง ร่มสงฆ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมสังเกตุการณ์การฝึกซ้อมซ้อมอพยพหนีไฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้ และมีพนักงาน ร้านค้า เข้าร่วมประมาณ 400 คน

นายจิระพงษ์ สังข์ทอง ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนตามสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูง ผ่านความร่วมมือระหว่างโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ (ถนนเสน่หานุสรณ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความพร้อมของพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิงานอยู่ภายในตัวอาคาร ทั้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น นอกจากนี้ การฝึกซ้อมดังกล่าวยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการทั้งในส่วนของโรงแรมและห้างสรรพสินค้า ในการที่จะได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุดอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น

ทั้งนี้กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในส่วนของโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ได้จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณห้องพักลูกค้า ชั้น 17 โดยพนักงานส่วนห้องพักได้ทำการระงับเหตุเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงทั้งในส่วนของโรงแรมและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอกเข้าเสริมกำลังอีกครั้ง ประกอบกับการอพยพผู้บาดเจ็บ ลูกค้า และพนักงานทั้งหมดภายในอาคารลงรวมพลบริเวณหน้าอาคาร ซึ่งใช้เป็นกองอำนวยการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามลำดับ

“การฝึกซ้อมอพยพหนึไฟถือเป็นสิ่งสำคัญที่อาคารสูงทุกแห่งต้องปฏิบัติ ตามที่กฏหมายที่กำหนด ซึ่งโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยเป็นการภายในประจำทุกเดือน ก่อนจัดฝึกซ้อมใหญ่ประจำปีอีกด้วย” นายจิระพงษ์กล่าว

ด้าน คุณจินตนา มณีสุวรรณ ผู้จัดการกลุ่มสินค้า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ได้จำลองเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น 4 แผนกเด็ก โดยรับความร่วมมือจากพนักงาน และเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงของห้างฯ เข้าซ้อมแผนเต็มจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาสมทบ ทั้งหน่วยดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์จากเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมถึงการสนับสนุนด้านการพยาบาลผู้ประสบเหตุ จากโรงพยาบาลในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุน รถพยาบาล เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจนสำเร็จลุล่วงตามแผนที่ว่างไว้ จึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกซ้อมที่จัดขึ้นครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในห้างฯได้เป็นอย่างดี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve