โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2561

Kanjanasub

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ได้เป็นทัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ตามที่บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ได้มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงานมาอย่างต่อเนื่องนั้น โดยในปี 2561 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาป.1-ป.6 ทุนละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ปวช. ปวท. ทุนละ 6,000 บาท ระดับอนุปริญญา และ ปวส. ทุนละ 8,000 บาท และระดับอุดมศึกษาปริญญา ณ. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆนี้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve