โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน ปีที่ 2 วันแรงงานแห่งชาติ

Kanjanasub

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปพร้อมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน ปีที่ 2 วันแรงงานแห่งชาติ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาได้จัดขึ้น ณ ประวัติศาสตร์ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve