โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ร่วมวิ่งการกุศล โครงการ “อันดามัน – อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ” ภาคใต้

Kanjanasub

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ร่วมวิ่งการกุศล โครงการ “อันดามัน – อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ” ภาคใต้ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจด้วยนวัตกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย ที่ ถนนเสน่หานุสร-มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve