โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จัดเทคนิคการผสมเครื่องดื่มและมารยาทบนโต๊ะอาหารสู่วัฒนธรรมยุโรป

Kanjanasub

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่จัดเทคนิคการผสมเครื่องดื่มและมารยาทบนโต๊ะอาหารสู่วัฒนธรรมยุโรป ให้กับ วิทยาลัยชุมชนสตูล ทั้งนี้โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ให้บริการด้านเทคนิคการผสมเครื่องดื่มและมารยาทบนโต๊ะอาหารสู่วัฒนธรรมยุโรปให้กับหน่วยงานและนักศึกษาในทุกระดับชั้น เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทุกสาขาการโรงแรงแรม ติดต่อสอบถามที่ 074 -35222 ต่อ 2710

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve