โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อำนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงแรม หาดใหญ่ – สงขลา

Kanjanasub

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ (สมาชิกและคณะกรรม) อำนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงแรม หาดใหญ่ – สงขลา สรุปกิจกรรมค่าใช้จ่ายของทางสมาคม เพื่อร่วมกันหาแนวทางการบริหารงานของสมาคมฯให้มากยิ่งขึ้นต่อไป ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่เมื่อเร็วนี้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve