โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต

Kanjanasub

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยนายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต ณ บริเวณลานชั้น 1 โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ (รถให้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย) รวมได้โลหิตจำนวน 8,400 ซีซี จากผู้ร่วมบริจาคทั้งสิ้น 21 ท่าน เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินจำเป็นต่อไป

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve