โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม “General Quarterly Staff Meeting”

Kanjanasub

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปนำคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทาร หาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม “ General Quarterly Staff Meeting and Star Performer of the month and Staff Birthday Celebration on February, March, April 2018 “ พิธีมอบใบผ่านงานนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่เมื่อเร็วๆนี้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve