โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ สนับสนุนของขวัญการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ปี 2560

Kanjanasub

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่มอบพัดลมให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สนับสนุนของขวัญเพื่อใช้ในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและส่งเสริมการแสดงพลังคนพิการให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม อันนำไปสู่การสร้างโอกาสและสิทธิของคนพิการให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve