โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ประกาศผล Star Performer Of the year ในปี 2016 และ 2017

Kanjanasub

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ประกาศผล Star Performer Of the year ในปี 2016 และ 2017 เป็นกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้พนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตามาตรฐานสากลของทาง โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

แสดงความยินดีกับ

  • คุณยารีนา เหตุปาตี Sales Executive Star / Performer Of the year 2016
  • คุณจิรายุทธ์ บุญธรรม / Room Service Supervisor / Star Performer Of the year 2017

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve