โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ขอความอนุเคราะห์ฝากประชาสัมพันธ์ภาพข่าว การสนับสนุนรางวัลกิจกรรมปั่นจักรยานหญิง ภายใต้ชื่องาน Thani Angel Cycling

Kanjanasub

นางกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานหญิง ภายใต้ชื่องาน Thani Angel Cycling เพื่อ ชิงถ้วยพระราชทาน ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ” โดยประธานเปิดงาน นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และดร.ไพร พัฒโน นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยทางโรงแรมร่วมสนับสนุนรางวัลเพื่อเป็นส่งเสริมกิจกรรมของจังหวัดสงขลาและเทศบาลหาดใหญ่ ณ.ที่ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 ก.พ 61 ที่ผ่าน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve